Reduceri!

AMISTAR GOLD 5L

Prețul inițial a fost: 1,300.00 lei.Prețul curent este: 1,160.00 lei.

Luni - Vineri 08:00 - 18:00

0774 572 896

Reduceri!

AMISTAR GOLD 5L

Prețul inițial a fost: 1,300.00 lei.Prețul curent este: 1,160.00 lei.

Luni - Vineri 08:00 - 18:00

0774 572 896

Descriere

DESCRIERE FUNGICID AMISTAR GOLD

Compozitie: 125 g/lazoxistrobin 125 g/l difenoconazol

Amistar Gold se prezintă sub formă de suspensie fină, omogenă, mobilă, cu tendinţă de depunere în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem omogen, de culoare crem până la galben şi cu miros dulce.

AMISTAR GOLD este compatibil cu foarte multe produse de protecţia plantelor şi îngrăşăminte uzuale. Pentru o folosire corectă a produsului, înainte de amestecarea AMISTAR GOLD cu orice alt produs de protecţia plantelor sau îngrăşământ, trebuie să consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi să efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Omologări

Floarea Soarelui

– Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum)

Doza recomandată Nr. maxim de aplicări Timp de pauză până la recoltare Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha 2 – intervalul minim dintre tratamente este de 21 zile 60 zile 15 m

Stadiul de  utilizare:  de la stadiul de 10 frunze (BBCH20) şi până la apariţia florilor ligulate vizibile între bractei, cu buton floral închis (BBCH59)

– Pătarea brună-cenușie a tulpinii (Diaporthe (Phomopsis) helianthi)

Doza recomandată Nr. maxim de aplicări Timp de pauză până la recoltare Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha 2 – intervalul minim dintre tratamente este de 21 zile 60 zile 15 m

Stadiul de utilizare:  de la stadiul de 10 frunze (BBCH20) şi până la apariţia florilor ligulate vizibile între bractei, cu buton floral închis (BBCH59)

– Înnegrirea tulpinilor (Leptosphaeria lindquistii = Phoma macdonaldi)

Doza recomandată Nr. maxim de aplicări Timp de pauză până la recoltare Zona tampon până la apa de suprafață
1 l/ha 2 – intervalul minim dintre tratamente este de 21 zile 60 zile 15 m

Stadiul de utilizare:  de la stadiul de 10 frunze (BBCH20) şi până la apariţia florilor ligulate vizibile între bractei, cu buton floral închis (BBCH59)

Floarea soarelui: 200-600 l/ha

AMISTAR GOLD este compatibil cu foarte multe produse de protecţia plantelor şi îngrăşăminte uzuale. Pentru o folosire corectă a produsului, înainte de amestecarea AMISTAR GOLD cu orice alt produs de protecţia plantelor sau îngrăşământ, trebuie să consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi să efectuaţi un test pe cultura respectivă.

Fraze de precauție

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

  • P261: Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
  • P264: Spălaţi-vă bine mâinile după utilizare.
  • P273: Evitaţi dispersarea în mediu.
  • P304 + P340 + P312: ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic dacă nu vă simţiţi bine.
  • P391: Colectaţi scurgerile de produs.
  • P501: Aruncaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

  • A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora. A nu se împrăştia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată. Purtaţi mănuşi de protecţie ori de câte ori aplicaţi sau manipulaţi produsul şi soluţia de stropit şi veniţi în contact cu suprafeţe contaminate sau cu soluţia de stropit.

Alte restricții de utilizare

– să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă.
– nu se va contamina apa pentru irigaţii sau de uz menajer şi nici eleşteele, şanţurile, lacurile, sistemele de drenare etc., atunci când se elimină resturile.
– a nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele sau ambalajele acestora.
– a nu se împrăştia produsul în aproprierea surselor de apă sau pe alte culturi decât pe cea recomandată.
– se va respecta o zonă tampon de 15m până la apa de suprafață

Informații suplimentare

Greutate 5.7 kg
Dimensiuni 13 × 19 × 32 cm

Te-ar mai putea interesa